Formatieberaad vandaag over "diversen'

Na bilaterale gesprekken met de partijvoorzitters van kristendemokraten, socialisten, VU en vertegenwoordigers van sociale organizaties, start formateur Dehaene vandaag met het plenaire formatieberaad. Dit gebeurt deze namiddag met de voorzitters van de vijf genoemde partijen. Deze morgen brengt Dehaene verslag uit bij de koning. Morgen wordt opnieuw de hele dag met de partijvoorzitters vergaderd.

Gisteren had Dehaene een hele reeks ontmoetingen met vertegenwoordigers van sociale organizaties. Achtereenvolgens zag de informateur Vanden Broucke en Gayetot (socialistische vakbond), Bodson en Beirnaert (VBO- FEB), een delegatie van de landbouworganizaties o.l.v. Hinnekens, Massaux en Ernoux (respektievelijk van Boerenbond, Alliance agricole en union professionnelle agricole), De Cuyper en D'Hondt (kristelijke vakbond), Paemen en Mené (NCMV en Union syndicale des classes moyennes) en een delegatie van de gezinsorganizaties o.l.v. Van Mechelen en Hanquart (respektievelijk BGJG en Ligue des familles).

Op de agenda van het formatieberaad van deze namiddag en morgen staan twee punten: het opmaken van een stand van zaken van de besprekingen en het regelen van de verdere werkzaamheden voor volgende week. Zoals bekend wil Dehaene zijn gesprekspartners dinsdag a.s., na een kort paasreces, reeds een (onvolledig) ontwerp van regeerakkoord voorleggen. Tegelijk zullen Dehaene en de partijvoorzitters het vandaag en morgen ook hebben over een aantal zaken die tijdens het informatieberaad nog niet aan bod waren gekomen, maar waar in een regeerakkoord niet aan kan voorbijgegaan worden. Het gaat onder meer over de TGV, abortus, de achtste kerncentrale, defensie en buitenlands beleid.

Tiende provincie

Inmiddels blijft een voorstel, dat door de PS tijdens het informatieberaad gedaan werd om het probleem Voeren op te lossen, reakties uitlokken. Volgens dit voorstel zouden Voeren en de Oostkantons samen een tiende provincie gaan vormen. Het voorstel, dat door de Vlaamse onderhandelaars van tafel werd geveegd, stootte ook op een njet van de duitstalige PSC. Fred Evers, PRL-senator en burgemeester van Eupen, liet gisteren evenwel weten dat de PRL van het Duitse taalgebied, waarmee de PSC een koalitie vormt voor de Duitstalige gemeenschap, niet a priori gekant is tegen het voorstel. "De Duitstaligen zijn altijd toeschouwers geweest bij de communautaire moeilijkheden. Wij zijn de laatste Belgen. Wij hebben echter de plicht deel te nemen aan de diskussie indien die naar communautaire vrede kan leiden," aldus nog Evers. Hij voegde eraan toe dat de instemming van de Voerenaars uiteraard essentieel is.

Evers betreurde de afwijzing van het voorstel door de franstalige en duitstalige PSC-afdelingen van het arrondissement Verviers. "Ik zou de voorkeur gegeven hebben aan een consensus onder de duitstalige partijen, geen front, maar een gemeenschappelijke stellingname." De burgemeester van Eupen wil, vóór hij definitief stelling neemt, wel nadere opheldering over de juiste inhoud van het voorstel.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud