Fors verlies voor Bond

SIDNEY (reuter) - De Australische ondernemer Alan Bond heeft opnieuw een fors verlies moeten inkasseren. Het vlaggeschip Bond Corporation heeft in de eerste helft van het lopende boekjaar een nettoverlies van 758 miljoen Australische dollar geleden. Verwacht wordt dat de Bond Corporation over het gehele boekjaar dat op 30 juni eindigt, een verlies zal lijden van meer dan een miljard dollar. In het vorige boekjaar bedroeg het verlies 808 miljoen dollar. Over het tweede semester van 1989 heeft de Bell-groep, een 75 procent dochter van Bond Corp Holdings, een netto-verlies geboekt van 124,99 miljoen dollar, tegenover een winst van 114,11 miljoen het jaar daarvoor.