Forse groei Aziatische reserves is verontrustend

TOKYO (reuters) - De explosieve groei van de Aziatische deviezenreserves doet de vraag rijzen of landen te veel reserves kunnen hebben. Economen zijn bezorgd dat een aanhoudende groei van de reserves de overgang naar economische groei gebaseerd op de binnenlandse vraag bemoeilijkt evenals de vermindering van de internationale handelsonevenwichten.