Forse groei op internationale kapitaalmarkten houdt aan

(tijd) - De gezonde groei op de internationale kapitaalmarkten, die in 1991 van start ging, lijkt zich in de eerste vijf maanden van '92 te hebben voortgezet. Het geaggregeerde volume van nieuwe ontleningen (inclusief aandelenemissies) steeg met 11 procent tot 223 miljard dollar. Dat blijkt uit een studie van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het emissievolume belandde in 1990 op een laag pitje, wat te maken had met het uitbreken van de Golf-krisis begin augustus. Het Iraakse offensief in Koeweit zorgde toen voor een gevoelige afname van de aktiviteit op de internationale kapitaalmarkten in de tweede jaarhelft. Het totale volume van nieuwe uitgiften (obligaties, aandelen, enz.) daalde dat jaar dan ook met 6,8 procent tot 434,9 miljard dollar.