Forse herneming van investeringen, sterke omzetstijging en minder personeel in '88

(tijd) - Het Belgische bedrijfsleven heeft in 1988 na een kalm 1987 weer zeer fors geïnvesteerd, met snel stijgende omzetten en een relatieve daling van het personeelsbestand als gevolg. De gunstige resultaten van deze ontwikkeling zullen wellicht reeds te merken zijn in de winstcijfers van het lopende boekjaar 1989, zegt Hilde Decrem van handelsinformatieleverancier Graydon-Dongelmans.