Forse injektie nodig voor Nederlandse zeehavens

AMSTERDAM (hpa) - Er moet de komende tien jaar 650 miljoen gulden extra worden geïnvesteerd in de Nederlandse zeehavens. Dit moet de slagvaardigheid en de konkurrentiekracht van de havens versterken. Allereerst moet de internationale positie van Rotterdam verder worden uitgbouwd. Om de distributiefunktie in de nabije toekomst waar te kunnen maken zal ook fors geïnvesteerd moeten worden in de ontwikkeling van telematika.