Forse meerwaarden duwen halfjaarwinst Brederode hoger

(tijd) - Brederode, de spilholding uit de groep van Pierre van der Mersch, boekte tijdens het eerste halfjaar een nettowinst van 3,8 miljard frank tegenover 1,1 miljard frank in 1997, een stijging van 236 procent. De stevige winststijging vindt haar oorsprong in de sterk toegenomen meerwaarden en geïnde dividenden. De verkoop van aandelen Generale Bank alleen al leverde 2,4 miljard frank op.Per aandeel bedroeg de netto geconsolideerde winst 832 frank tegenover 301 frank tijdens dezelfde periode een jaar eerder. Nochtans steeg het aantal aandelen dat in de winst deelt, 22 procent hoger. Brederode-aandeelhouders oefenden massaal hun warrants uit tegen een eenheidskoers van 1.900 frank.