Advertentie
Advertentie

Forse tarieven voor beleggingsfondsen

(tijd) - Andermaal heibel rond de instellingen voor kollektieve beleggingen (ICB's of gewoonweg beleggingsfondsen). Door een koninklijk besluit zijn de tarieven die de fondsen moeten betalen aan de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen (KBF), fors opgetrokken. Dat genereert een serieuze geldstroom richting KBF, in die mate dat de werkingskosten voor een vierde door de vergoedingen van de beleggingsfondsen zullen gefinancierd worden.