Advertentie
Advertentie

Forse tegenkanting voor Europese energieheffing

BRUSSEL (reuter) - Een Europese belasting op het gebruik van energie en de uitstoot van CO2 komt er niet tegen 1993. Zelfs regeringen die het kommissievoorstel ter zake steunen, betwijfelen of het ooit wel door de Twaalf zal worden goedgekeurd. Spanje is hevig gekant tegen het beginsel van een energiebelasting en wordt hierin gesteund door Portugal, Ierland en Griekenland. Het is absoluut onmogelijk voor 1 januari 1993 een akkoord te bereiken onder de Twaalf en die overeenkomst ook in nationale wetgevingen om te zetten, zo stellen diplomaten. Volgende dinsdag bespreken de EG- ministers van financiën voor het eerst het kommissievoorstel.