Forse toename uitkering van Nestlé Belgilux

Het filiaal Nestlé Belgilux van de Zwitserse groep Nestlé kende in 1987 een forse toename van de te verdelen winst van 17,9 tot 28,9 miljoen fr. Dit is vooral te danken aan het feit dat in 1987 slechts 500.000 fr. werd overgeboekt naar de onbeschikbare reserves tegen 24,2 miljoen in 1986. De uitkeringen worden met 10 miljoen verhoogd tot 27 miljoen fr.