Forse winstdaling voor Belectric

(tijd) - Belectric, een onderneming uit de groep Cominière, zag zijn winst in de eerst zes maanden van het boekjaar dalen tot 667.000 frank. In de eerste zes maanden van vorig boekjaar werd nog een winst van ruim 12 miljoen frank gerealizeerd. Dat resultaat werd echter fors beïnvloed door de geboekte meerwaarde bij de realizatie van de deelneming in Immobilière Montoyer.