Forse winstdaling voor Ford

(tijd) - De Amerikaanse autoproducent Ford Motor heeft in het vierde kwartaal van 1995 een nettowinst behaald van 660 miljoen dollar of 0,49 dollar per aandeel. In vergelijking met dezelfde periode in 1994 is dit een daling met 58 procent. Een slecht resultaat, maar wel beter dan wat analisten hadden verwacht. Zij hadden maar een nettowinst van 0,21 dollar per aandeel voorspeld.Over heel 1995 heeft Ford een winst van 4,1 miljard dollar geboekt tegenover 5,3 miljard dollar over het recordjaar 1994. De helft van de winst is afkomstig van de financiële activiteiten van de autofabrikant. 'De eerste helft van 1995 hebben wij sterk gepresteerd. Maar tijdens het tweede semester leden de resultaten van de automobielafdeling onder het lagere produktievolume in de VS en de lancering van een nooit gezien aantal nieuwe produkten, wat de verkoop drukte', aldus Ford-topman Alex Trotman.