Forse winststijging voor Cap Gemini

(tijd) - Het Franse Cap Gemini, de grootste Europese leverancier van IT-diensten, dreef afgelopen boekjaar zijn nettowinst met 62 procent op tot 1,24 miljard Franse frank (189,03 miljoen euro). De omzet groeide met 28,4 procent tot 25,9 miljard Franse frank (3,95 miljard euro).