Fortis Bank ziet nieuwe koopkansenna tijdelijke beurscorrectie

(tijd) - 'Nieuwe koopkansen op de beurs bieden zich aan. Maar eerst moet de markt door een gezonde consolidatie- of zelfs lichte correctiefase.' Dat is de mening van de beursstrategen van Fortis Bank. De markt is de voorbije twee maanden iets te veel vooruitgelopen op het economische herstel, dat volgens Fortis 3 tot 6 maanden voor ons ligt.