Fortis beknibbelt op kosten voorpersoneel

(tijd) - Bankverzekeraar Fortis probeert in Nederland op listige wijze te beknibbelen op zijn personeelskosten. Dat verklaart althans de plaatselijke bediendenvakbond FNV Bondgenoten in de Financiële Telegraaf. Het bedrijfsonderdeel van Fortis dat verzekeringen verkoopt aan bedrijven, Fortis Corporate Insurance (FCI), probeert personeel van Fortis-onderdeel ASR in te lijven, zonder dat de werknemers dat willen.De besparing zit in het feit dat de arbeidsvoorwaarden bij FCI een stuk slechter zijn dan die bij ASR. Fortis spreekt tegen dat de arbeidsvoorwaarden gedwongen verslechteren. Maar het personeel is ondertussen in rep en roer, stelt de vakbond.Lijdend voorwerp vormen de ongeveer 250 personeelsleden die nu nog bij Fortis Corporate Insurance gedetacheerd zijn. Fortis wil ze graag definitief bij zijn industriële verzekeringspoot onderbrengen, omdat FCI bestuurlijk geen onderdeel meer uitmaakt van ASR. Het bedrijfsonderdeel stuurde de gedetacheerden daarom vlak voor Kerstmis een brief, waarin FCI het voornemen van de wijziging aankondigde. Dit is een overval, zegt FNV Bondgenoten nu. Mensen die in veel gevallen op vakantie waren, vonden bij terugkomst een schrijven waarin ze voor een voldongen feit lijken te worden geplaatst: per 1 januari 2002 treedt FCI in de plaats van ASR, luidt het. NT