Fortis bereidt groei voor met nieuwe bestuursstruktuur

(tijd) - De Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsgroep Fortis versterkt haar bestuursstruktuur. Vanaf 1 februari zal de operationele leiding van de groep in handen komen van vier chief executive officers (CEO) die elk in hun geografisch gebied de groeistrategie van de groep zullen ten uitvoer brengen. Die strategie zal worden uitgestippeld door een nieuw gevormde management board waarin de voorzitters Lippens en Bartelds en de vice-voorzitters Croes en Hielkema zitting zullen hebben.Sinds de alliantie tussen Amev en AG in 1990 heeft Fortis een forse groei doorgemaakt. Nadat vorig jaar reeds de struktuur op het vlak van de aandeelhouders en met name AG werd herschikt en vereenvoudigd, komt er nu ook een nieuwe operationele organizatiestruktuur die steunt op een sterke groepsleiding enerzijds en een ruime zeggenschap van de geografische eenheden anderzijds. Overleg staat centraal in de nieuwe struktuur. De leden van de management board maken deel uit van de supervisory board van Fortis, wat het overleg met de beide moedermaatschappijen zal ten goede komen. Omdat België en Nederland de thuismarkten zijn van Fortis, hebben de CEO's van beide landen (Croes en Hielkema) ook zitting in de management board.