Fortis slaagde niet in zoektocht naar fusie

(tijd) - De totale fusie van Fortis stond vorig jaar bovenaan op de agenda. Maanden is er intensief gezocht om van Fortis één bedrijf te maken met één aandeel, maar uiteindelijk werd de bestaande dubbelstructuur behouden en werden de aandelen juridisch volledig gelijkwaardig gemaakt. De totale fusie van Dexia Belgium en Dexia France kan mogelijk leiden tot heropening van het dossier.Fortis was het lichtende voorbeeld voor de alliantie tussen het Gemeentekrediet en Crédit Local de France. De typische Fortis-structuur - twee gelijkwaardige holdings met hun aandeelhouderschap controleren de operationele dochters - ontwijkt in de eerste plaats de netelige nationale kwestie. De twee controlerende bedrijven kunnen een aparte nationaliteit hebben, een eigen fiscaal regime, een andere aandeelhouderschap, en toch dezelfde bedrijven controleren. Een bijkomend voordeel is dat beide holdings ook nog een verdedigingswal tegen overnames kunnen inbouwen.