Fosfaatverbod zou 2,6 miljard

BERCHEM (tijd) - Gisteren organizeerde het Genootschap voor Milieutechnologie een studiedag over de milieuproblematiek rond fosfaten in het gebouw van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) in Antwerpen. Fosfaten zijn enerzijds noodzakelijk voor de aanmaak van organische stoffen. Anderzijds kunnen ze leiden tot de vergroening van oppervlaktewaters, een verschijnsel dat in de scheikunde eutrofiëring wordt genoemd. Tijdens één van de lezingen bleek dat een fosfaatverbod in België een makro-ekonomische kostprijs van 2,6 miljard frank zou vertegenwoordigen.