Fost Plus verdubbelt dit jaar recyclage van verpakkingsafval

BRUSSEL (tijd) - Eind dit jaar zal Fost Plus, in naam van de hele Belgische verpakkingsindustrie, bij 4,4 miljoen mensen de verpakkingen selectief ophalen. Eind 1995 gebeurde dat slechts bij 2 miljoen mensen. Dit jaar sluiten vooral enkele grote Waalse intercommunales bij Fost Plus aan. Ondanks dit groeiend succes ontbreekt het de VZW nog aan een juridische grondslag, want het interregionaal samenwerkingsaccoord inzake recyclage van verpakkingsafval is nog altijd niet getekend. De top van Fost Plus houdt het hart vast voor de inhoud van dat politiek accoord, want hij kreeg vooraf geen inzage in de ontwerptekst.Johnny Thijs, topman bij Interbrew en voorzitter van Fost Plus, vreest dat de gemeenten en de intercommunales volledig zelfstandig het inzamelscenario en de verkoop van de secundaire grondstoffen zullen mogen bepalen, terwijl zij daarbij geen enkele verantwoordelijkheid voor de kosten dragen.