Fost Plus vindt spontaan financiering voor ophalingsprojekt verpakkingsafval

EEKLO (belga/tijd) - Fost Plus, de organizatie die over heel België de ophaling en verwerking van verpakkingsafval gaat organizeren, is gestart met een projekt in Oost-Vlaanderen op vrijwillige basis. Fost-Plus tekende een overeenkomst met de Interkommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland om daar voor 250.000 inwoners bij 19 gemeenten het verpakkingsafval gescheiden op te halen. Op 5 september wordt gestart. De financiering van het projekt, voorlopig nog op vrijwillige basis, is rond.Ondanks dit eerste akkoord is direkteur-generaal Sim Van Caenegem van Fost Plus nog geen gelukkig man, omdat een essentiële schakel in de keten voor de financiering van dit projekt ontbreekt, namelijk de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers (BVDU), de uitgevers van de weekbladpers en de verantwoordelijken voor de reklamedrukwerken.