Foto's kleuren de herinneringen

(tijd) - Fotografie is één grote herinneringsmachine. Voortdurend wordt ze aangesproken op haar vermogen herinneringen te stockeren en opnieuw tot leven te roepen. Toch is deze relatie tussen fotografie en geheugen allerminst vanzelfsprekend, blijkt uit een schitterende tentoonstelling die in het Van Gogh Museum in Amsterdam loopt.