Advertentie
Advertentie

Fotografie als intiem dagboek

Steeds vaker duikt de reguliere huis-, tuin- en keukenfotografie op in een artistieke context. Meestal gaat het daarbij om een louter formeel citaat: men stelt er zich mee tevreden de visuele codes van dit soort beelden aan te wenden als een soort van garantie voor de rauwheid van hetgeen werd vastgelegd. Als pionier van dit soort fotografie wordt vaak verwezen naar de Amerikaanse fotografe Nan Goldin (1953). Steven Humblet