Fotografie en schilderkunst in de 19de eeuw

(tijd) - Behalve de Rimbaud-tentoonstelling is in Bozar ook een mooie expositie te zien die de complexe relatie tussen de fotografie en de schilderkunst in de 19de eeuw onderzoekt. Beide evenementen lopen in de marge van de grote overzichtstentoonstelling over het oeuvre van de Belgische symbolistische schilder Fernand Khnopff.