Fotografie is een naieve kunst

De fotografie mag dan al een lichtzinnige activiteit lijken, verantwoordelijk voor een massale hoeveelheid beelden van een laag soortelijk gewicht, ze heeft ook een onmeetbare culturele impact. Over de indringende wijze waarop fotografie ingrijpt in het leven van het individu, handelt het werk van de Duitse fotograaf-kunstenaar Hans-Peter Feldmann. Steven Humblet