Fouilleren vergt gegronde reden

De Senaat keurde eind vorige week een wetsvoorstel goed over de bevoegdheden van de bewakingsondernemingen. Daarin worden regels vastgelegd voor het fouilleren van mensen. Dat heeft ook gevolgen voor bedrijven die bewakingsagenten inzetten, en voor hun werknemers die onder bepaalde omstandigheden gefouilleerd mogen worden. Daarnaast laat de rechtsspraak mogelijkheden aan de werkgever om bij uitzondering werknemers te (laten) fouilleren.