Fourisol ontvangt Safety Award

(tijd) - De Safety Award 1991 voor contractors werd toegekend aan de firma Fourisol. Fourisol is reeds 8 jaar op basis van een onderhoudskontrakt werkzaam bij Dow Benelux in Terneuzen. In een mededeling staat dat de motivatie van het personeel, gekoppeld aan een kwalitatieve supervisie op het gebied van veiligheid, kwaliteit en service tot het behalen van de Safety Award heeft geleid. Vooral veiligheid is een belangrijk aspekt geworden, zeker in de chemische en petrochemische sektoren.