FPM groeit steeds meer uit tot centrale staatsholding

(tijd) - De Federale Participatiemaatschappij (FPM) groeit langzaam uit tot een centrale instelling in de privatisering van de rijksactiva. Het is een wachtkamer geworden voor alles wat ooit te koop komt. Daarnaast financiert FPM ook Belgacom en Sabena mee, zo blijkt uit het pas verschenen jaarverslag. Nooit eerder gepubliceerde cijfers over de privatisering van de NMKN en het NILK zijn er ook terug te vinden.FPM heeft in het boekjaar tot 31 oktober 1995 een resultaat van 2,93 miljard frank gerealiseerd. Tegelijk werd een grondige herschikking van de participatieportefeuille van de FPM doorgevoerd. De FPM realiseerde 4,57 miljard inkomsten uit financiële produkten, waarvan 1,74 miljard uit dividenden en 2,56 miljard frank uit meerwaarden op de verkoop van de participaties in NMKN en NILK. De exploitatiekosten beliepen 737,6 miljoen frank. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 22 december van vorig jaar beslist een dividend uit te keren van 4,235 miljard en 75,3 miljoen frank over te dragen.