Francis Bacon koppelde crisis aan creatie

(tijd) - De Britse schilder Francis Bacon maalde de menselijke figuur door een vleesmolen van verf en liet op schreeuwende pausfiguren een vernietigende regen neerdalen. Deze schilderkunst van een permanente crisis wordt in een vicieuze cirkel heen en weer geslingerd tussen het heilige en het profane. Michael Peppiatt, een persoonlijke vriend van Bacon gedurende dertig jaar, bracht een veertigtal werken van Bacon samen in het Musée Maillol en presenteert ze onder de noemer 'Le sacré et le profane'.