François-Xavier de Donnéa, burgemeester van Brussel, over het optreden

van de Brusselse politie tijdens Euro 2000Die heisa is politiek, op drie maanden van de verkiezingen. Sommigen vinden het ambetant dat ik de schade heb kunnen beperken, dat denk ik echt, ja. Sommigen vinden dat ik hieruit te veel publiciteit haal.Minister zijn, is kinderspel. De burgemeester moet zich met alles bezig houden, de minister heeft één portefeuille. Ik ben minister van Defensie geweest, ik was staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking en ik was minister-president van de Brusselse Executieve, wel, dat was allemaal kinderspel in vergelijking met dit. Dat geldt overigens voor alle grote Europese steden, maar hier heb je het extra probleem van de tweetaligheid, waardoor de burgemeester een verzoener moet zijn op communautair vlak. Bovendien is Brussel hoofdstad van Europa, waardoor wij een groot aantal betogingen krijgen die andere hoofdsteden niet krijgen. De Franse wijnboeren komen in Brussel betogen, zij die de beren in de Pyreneeën willen beschermen, degenen die gaan vissen in IJsland, zelfs de olijvenkwekers. Dat heb je nergens anders en daarom moeten wij ook zon goeie politie hebben.Het Belang van LimburgKemal Dervis, vice-voorzitter van de Wereldbank, over de rol van de staat in de ontwikkelingslandenDe staat heeft een belangrijke rol te spelen. Het gaat daarbij niet om een overheid die instaat voor de productie van pakweg schoenen of hemden, maar een die optreedt als promotor van een juridisch en institutioneel kader dat de markt efficiënter maakt. De fout die werd gemaakt tijdens de overgang van de Oostbloklanden naar een markteconomie, is te geloven dat twee of drie wetten volstonden. De behoefte aan ontwikkelde structuren en instellingen werd geminimaliseerd. Zeker, de markt creëert rijkdom, maar op een te ongelijke wijze. Enkel de staat kan aan herverdeling doen en beschermend optreden voor hen die zich niet kunnen inschakelen in de markt. Het is vandaag duidelijk dat de economische liberalisering de eigendomsverhoudingen niet wijzigt. Wanneer er ongelijkheid is aan de basis, riskeert de marktwerking de ongelijkheid en de marginalisering van de meest kwetsbaren nog te vergroten. Op dat punt hadden de marxisten het bij het rechte eind. Het probleem is hoe die vertekening recht te trekken zonder de markt te vernietigen. Precies op dat punt hebben wij een staat nodig die bekwaam is via onderwijs en belastingen corrigerend op te treden. LibérationJoschka Fischer, Duits minister van Buitenlandse Zaken, over EuropaOfschoon ik mezelf als links beschouw, denk ik dat we een nieuwe definitie moeten vinden voor sociale rechtvaardigheid, voor de verhouding tussen vrijheid en collectieve verplichtingen, voor onze relatie tot de markt... Als we links en modern willen zijn. De publieke sector kan alleen maar banen opleveren als hij wordt herzien. We hebben overal dezelfde problemen, dezelfde achterstand in de aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Die problemen worden niet opgelost door de concurrentiepolitiek van de Europese Commissie. Als we een gemeenschappelijke sociale politiek willen, dan moeten we Europese instellingen hebben die functioneren. Met een losse confederatie van staten zullen we in het tijdsgewricht van mondialisering niets opschieten. Le Monde