Frank Meysman: "Nieuwe Oogst kan niet meer met nieuwe wet'

BRUSSEL (tijd) - "Er is een restriktieve wetgeving in de maak, die nefast is voor het brengen van nieuwe produkten.' Dat zei Frank Meysman, algemeen direkteur van Douwe-Egberts- België, tijdens zijn voordracht tijdens het achtste kongres van de Stichting Marketing (Effektiviteit en kreativiteit in marketing, een kontradiktie?), vrijdag en zaterdag j.l. in het Kongrespaleis te Brussel. Meysman is tevens voorzitter van de raad van de reklame. Hij doelde met die zinsnede op de vernieuwde wet op de handelspraktijken, die minister Claes in de maak heeft en op de wet die het gebruik van 'vitamines' in de reklame beperkt.