Frank Swaelen: werkwijze van de regering is ontoelaatbaar

BRUSSEL (belga/tijd) - "Maanden aan een stuk hebben wij gewacht op teksten en in juni worden wij overrompeld door een massa ontwerpen die dan zo vlug mogelijk moeten behandeld worden. Dit is niet toelaatbaar.' Senaatsvoorzitter Frank Swaelen verklaarde dit naar aanleiding van de laatste plenaire zitting van de Hoge Vergadering. Tijdens deze zitting werden liefst 40 wetsvoorstellen, wetsontwerpen en resoluties goedgekeurd.