Frankfurt: chemie

Het Duitse conjunctuurherstel dat de vorige weken werd gevierd, gaf aanleiding tot winstnemingen. Ook bedrijven lieten zich voorzichtig uit, terwijl in de VS de indicatoren opnieuw twijfels zaaiden. Zo vielen de kleinhandelsverkopen lager uit dan verwacht, terwijl de voorraden sterker stegen. De onzekerheid duwde de Dax-index ruim een halve procent lager. De rente bleef min of meer stabiel, terwijl de euro aan kracht kon winnen.De chemieaandelen kwamen deze week uit met resultaten. BASF liet een (verwacht) verlies zien, waarbij dit jaar een sterke groei werd beloofd. Een zelfde belofte bij Bayer, waar de vierdekwartaalresultaten positief konden verrassen. Vandaar ook de koerssprong van ruim 5 procent. BASF verloor 2 procent op weekbasis. De resultaten inspireerden beleggers om ook Degussa in afwachting bijna 4 procent hoger te duwen. Henkel werd 3 procent duurder. Voor het overige haalden de defensieve namen de overhand. Adidas klom 4 procent en Schering ging 5 procent hoger. Deutsche Post wist 3 procent te winnen.Lufthansa ontgoochelde dan weer met een fors verlies over het boekjaar en het voorstel om het dividend over te slaan. Het aandeel viel bijna 6 procent terug. Deutsche Bank leed onder de tegenvallende resultaten van CSFB, wat het aandeel 4 procent kostte. Bij Deutsche Telekom twijfelden beleggers aan de doelstellingen inzake schuldafbouw voor dit jaar, omdat de geplande beursgang van de mobiele dochter alles behalve zeker is. Het aandeel verloor 4 procent.VW waarschuwde dan weer voor een tegenvallende verkoop tijdens het eerste kwartaal, wat zijn impact ook in de resultaten zou laten zien. Het aandeel moest een halve procent lager. De winstwaarschuwingen van Nokia en Lucent deden Siemens 4 procent achteruit gaan. Ook Infineon verloor fors terrein. Samen met de geluiden dat de DRAM-prijzen op hun toppunt staan, zorgde het voor een koersval van 10 procent.