Franki : 785 miljoen verlies in eerste halfjaar

(tijd) - Franki heeft in het eerste halfjaar van 1989 een positief resultaat van 15 miljoen B.fr. geboekt. Tot zover het goede nieuws. Tegenslagen in de Verenigde Staten en de aktiviteiten van dochter Foraky dwongen de maatschappij ertoe in totaal voor 800 miljoen afschrijvingen, minderwaarden en provisies te boeken. Het eindresultaat is een verlies van 785 miljoen B.fr. en een negatief eigen kapitaal van 338 miljoen.