Franki eindigt in het rood

MACHELEN (tijd) - Bouw- en funderingsgroep Franki sloot het boekjaar 1994 af met een verlies na belastingen van 458 miljoen fr., vergeleken met een winst van 76 miljoen een jaar voordien. Voorzitter en gedelegeerd bestuurder Johan De Muynck spreekt van een moeilijk jaar waarin een ontgoochelende markt, een fors verlies op een werf in Wallonië, herstruktureringsmaatregelen en investeringen in Frankrijk en Duitsland de resultaten bezwaarden.De resultaten van Franki waren over heel de lijn negatief. Er werd een bedrijfsverlies van 250 miljoen fr. geleden, het resultaat vóór belastingen dook van 96 miljoen positief naar 387 miljoen negatief. Zelfs de cash flow eindigde negatief op 66 miljoen fr.