Advertentie
Advertentie

Franki plooit zich terug op burgerlijke bouwkunde

(tijd) - Een rampzalige toestand op wereldvlak heeft de funderingsactiviteit van het ter beurze genoteerde Franki volledig ondergraven. Vandaar dat het herstelplan van de onderneming geënt is op de verzelfstandiging van de activiteit burgerlijke bouwkunde. Voor die activiteit wordt naar een overnemer gezocht. Het vastgoed en de financiële participaties die na de verzelfstandiging nog bij Franki NV thuishoren, zullen worden afgestoten. Daarna gaat de vennootschap in vrijwillige vereffening.De resultaten van Franki over 1997 zaten diep in het rood. Een verlies van 1,79 miljard frank leidde ertoe dat op het einde van vorig boekjaar de eigen middelen 1,15 miljard frank negatief bedroegen. Vanuit deze situatie was de onderneming gedwongen een gerechtelijk akkoord aan te vragen. Dat werd toegestaan op 11 februari van dit jaar. Franki kreeg hiermee een primeur en tot eind juni de tijd om een herstelplan uit te werken. Met dat plan gingen de schuldeisers intussen akkoord. De rechtbank moet zich volgende week nog uitspreken.