Frankrijk bepleit toenadering tussen Renault en Mercedes

(tijd) - Gérard Longuet, de Franse minister van industrie, droomt van nauwere banden tussen de Franse autokonstrukteur Renault en het Duitse Mercedes-Benz . 'Ik hoop dat Mercedes en Renault iedere gelegenheid om samen te werken zullen benutten, zowel voor vrachtwagens als voor auto's', verklaarde hij op het internationaal autosalon van Parijs. 'Renault verbeterde zijn kwaliteit zodanig dat het een aanvaardbare partner is geworden voor Mercedes.'De uitspraak van de bewindsman maakt duidelijk dat beide konstrukteurs het bestaan van potentiële gemeenschappelijke belangen erkennen. Volgens de Financial Times werd Renault onlangs door Helmut Werner, voorzitter van Mercedes, bestempeld als 'een zeer aantrekkelijke partner'. Werner gaf toe dat er gesprekken waren gevoerd met Renault. Hij acht het mogelijk om samen komponenten te ontwikkelen en produceren, in het licht van de voortdurende jacht op schaalvoordelen. 'Er zijn veel dingen die we samen kunnen doen', aldus Werner. Van een fusie tussen Mercedes en Renault wil hij echter niets weten. Vorig jaar zag Renault zijn fusieplannen met Volvo mislukken, zodat de Fransman gedwongen werd om naar andere allianties uit te kijken. Eerder dit jaar werden Renault en Fiat het eens over de gezamenlijke ontwikkeling en produktie van vrachtwagenkabines. Voor autokomponenten werkt Renault samen met diverse konkurrenten. De trend naar alliantievorming in de sektor werd dit jaar nog maar eens goed in de verf gezet door de overname van het Britse Rover door BMW.