Frankrijk dropt bom over zetelkwestie op IGC-onderhandelingen

(tijd) - Frankrijk liet gisteren een kleine bom ontploffen op het EU-overleg over de herziening van het Verdrag van Maastricht. Parijs wil de zetelkwestie voor eens en altijd in het nieuwe EU-verdrag opgelost zien. De Franse vraag zorgde natuurlijk voor weerwerk van België en Luxemburg. En dat op een ogenblik dat een succesvolle afsluiting van de onderhandelingen over een goede maand, op de EU-Top in Amsterdam, een steeds hachelijker opdracht lijkt.Vijf jaar geleden werd op de EU-Top in Edinburgh een vergelijk gevonden over de verdeling van de zetels van de Europese instellingen. Maar omdat de tekst van Edinburgh voor interpretatie vatbaar was, bleef Frankrijk misnoegd. Het Europees Parlement, dat als vaste zetel Straatsburg toegewezen kreeg, organiseerde in 1996 en 1997 maar elf zittingen in de Elzas, in plaats van de twaalf die ingeschreven staan in het Edinburgh-compromis. Bovendien werd het aantal minizittingen in Brussel gestaag opgedreven, acht vorig jaar, zeven dit jaar.