Frankrijk en Duitsland worstelen met Maastrichtnorm

De Generale Bank ziet een vrij divers beeld wat betreft de internationale conjunctuur. Duitsland staat nog een zware periode te wachten door een tegenvallende groei en de moeilijke sociale onderhandelingen. Toch zijn er al de eerste signalen van een rooskleuriger toekomst voor Duitsland. Frankrijk is al aan de beterhand, maar ook daar moet nog stevig bespaard worden om de Maastrichtnormen te halen. Japan geeft een positief beeld ten beste, met stevige groeicijfers in het vierde kwartaal en even goede vooruitzichten. Ook de Verenigde Staten maken een goede beurt: de VS kennen een duidelijke, maar gematigde groei, net zoals het Verenigd Koninkrijk.