Frankrijk en Iran bespreken Eurodif-affaire op hoog niveau

Frankrijk werd tijdens de islamitische revolutie in Iran uitgemaakt voor de "kleine Satan'. Het duurde tot juni 1986 voor er enige verbetering kwam. Toen gooide de gaullistische premier Chirac de Iraanse oppositieleider Massoud Radjavi Frankrijk uit, richting Irak. Chirac meenden dat Teheran zich terecht geïrriteerd voelde door diens openlijke kritiek op Khomeiny. Chirac bleek bereid te praten over Eurodif, op voorwaarde dat Iran zich niet meer schuldig zou maken aan ontvoeringen en zou meewerken aan de vrijlating van Franse gijzelaars in Libanon.