Frankrijk moet vooral werkloosheid aanpakken

(tijd) - Frankrijk is momenteel het enige land van de Europese Gemeenschap dat aan de konvergentienormen van het Verdrag van Maastricht beantwoordt. De Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) laat zich hierover in haar gisteren gepubliceerd rapport over de Franse ekonomie positief uit. Zij roept de Franse regering wel op, maatregelen te nemen om de hoge werkloosheidsgraad terug te dringen.