Advertentie
Advertentie

Frankrijk verlaagt overheidsuitgaven

PARIJS (reuter) - De Franse regering heeft beslist dit jaar 10,2 miljard Franse frank (ruim 61 miljard Belgische frank) te bezuinigen op de uitgaven. Minister van financiën Pierre Bérégovoy, die besparingen ten belope van 12 miljard Fr.fr. had voorgesteld, heeft dit meegedeeld. De kosten van de Golf-oorlog bedragen zes tot zeven miljard Fr.fr., maar het grootste deel zal gedekt worden door bijdragen van de geallieerden. Bérégovoy voorspelt voor dit jaar twee procent groei en is daarmee optimistischer dan het nationaal instituut voor de statistiek (INSEE), dat slechts 1,5 procent groei verwacht.