Frankrijk wil BTW-verlaging voor cds

BRUSSEL (tijd) Frankrijk verdedigde gisteren met verve bij de EU-collegas een verlaging van de BTW op cds en muziekcassetten. Italië sluit zich aan bij de Franse vraag. En vanuit diverse andere lidstaten is er sympathie voor een lagere belasting op de producten van de muziekindustrie. Ook de Vlaamse minister van Cultuur, Paul van Grembergen, is zon BTW-verlaging genegen, maar federaal minister van Financiën, Didier Reynders, ziet hiervoor geen ruimte.De fiscale problematiek duikt ook in andere Europese culturele dossiers op. Bijvoorbeeld in de dubbele belasting van kunstenaars. De EU-ministers van Cultuur keurden gisteren een resolutie goed waarin ze maatregelen voorstellen om de mobiliteit van kunstenaars en kunstwerken te verhogen. Een EU-resolutie is vrijblijvend. Toch wordt voor het eerst het principe vastgelegd dat Europese subsidies enkel moeten gaan naar projecten of programmas met een Europese meerwaarde.De EU-ministers van Cultuur wensen een onderbouwde herziening van de tv-richtlijn zonder grenzen. Die richtlijn, die vastlegt dat de helft van de zendtijd naar Europese producties moet gaan, is meer dan tien jaar oud. Eind dit jaar komt de Europese Commissie met een werkplan voor de herziening van de tv-richtlijn. Dat werkplan kan een jaar later uitmonden in een herziene EU-richtlijn.De Vlaamse regering wil niet vooruitlopen op de resultaten van dat EU-overleg. Maar toch benadrukte minister Van Grembergen gisteren de rol van openbare omroepen, ook in de nieuwe media. Voor Vlaanderen is het behoud van een vastgelegd percentage Europese producties erg belangrijk in de herziening, en ook de bescherming van de consument tegen reclame. KV