'Frankrijk wil en zal in 1999 tot EMU toetreden'

(tijd) - Frankrijk wil en zal er in 1999 bij zijn als de Europese en Economische Monetaire Unie (EMU) van start gaat. De drastische hervormingen in het sociaal stelsel die president Chirac heeft aangekondigd, moeten het mogelijk maken het begrotingstekort tegen 1999 terug te brengen tot drie procent van het BBP. De drie procent is echter geenszins een plafond. Een mening die ook de Belgische minister Philippe Maystadt is toegedaan.Michel Sapin, voormalig minister van Financiën van Frankrijk en lid van het monetair comité van de Banque de France, heeft er een goed oog in . De Franse bevolking wil dat Frankrijk toetreedt tot de EMU. De grootste nee-stemmers tegen het Verdrag van Maastricht enkele jaren geleden, de landbouwers, zijn nu pro EMU. Bovendien heeft president Jacques Chirac zich onlangs verbonden prioritair werk te zullen maken van de inkrimping van het begrotingstekort, zei Sapin tijdens een congres in Brussel. Wil hij nog enige credibiliteit behouden, dan zal hij die belofte moeten nakomen. Ten slotte merkt Sapin op dat, mochten de socialisten in 1998 aan de macht komen, Frankrijk een strikte EMU-koers zal blijven varen. 'De socialisten moet je niet overtuigen van de voordelen van de Muntunie', stelt de voormalige minister.