Frans-Belgische groep Hamon sluit af met verlies

De Frans-Belgische industriële groep Hamon, genoteerd in Brussel, leed vorig jaar een nettoverlies van 1 miljoen euro. Het jaar voordien was er nog een winst van 6,4 miljoen euro. Hamon is actief op het vlak van luchtzuivering, koeling en energieterugwinning. De omzet steeg vorig jaar met 15 procent naar 408,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 43 procent naar 8,9 miljoen euro. De daling is toe te schrijven aan een hogere druk op de verkoopsprijzen voor natte-koelsystemen, een ondermaatse activiteit van bepaalde business units in de afdeling nattekoelsystemen en een lagere bijdrage van een aantal business units in de afdeling energieterugwinning (Frankrijk) en luchtzuivering (Duitsland). Ondanks het verlies zal Hamon toch een dividend uitkeren van 0,3 euro bruto. Helft minder nettowinst voor Sabca(reuters) - Sabca, de op de beurs genoteerde producent van onderdelen voor de burger- en militaire luchtvaart en voor de ruimtevaart, sloot 1999 af met een nettowinst van 71 miljoen frank. Dit is flink minder dan de 140 miljoen frank een jaar eerder. De winst voor belastingen daalde van 447 tot 70 miljoen frank. De omzet verminderde van 6,7 tot 5,8 miljard frank. Deze cijfers werden vandaag door de groep bekendgemaakt. Op operationele basis werd de winst van 282 miljoen frank over 1998 omgezet in een verlies van 132 miljoen frank. De financiële inkomsten stegen evenwel van 108 tot 197 miljoen frank. Op uitzonderlijke basis daalden de uitzonderlijke inkomsten dan weer van 57 tot 5 miljoen frank. Sabca keert over 1999 een dividend uit van 10,88 frank. Een jaar eerder was dit nog 25,5 frank. Voor 2000 verwacht Sabca een toename van de winst. Sterke winststijging voor SapecBRUSSEL (belga) - De groep Sapec, gespecialiseerd in de productie en de distributie van agrobenodigden, in havenhandling en logistiek, sloot het boekjaar 1999 af met een nettowinst (aandeel van de groep) van 823,9 miljoen frank (20,42 miljoen euro), tegenover 173,2 miljoen het jaar voordien. De bedrijfsopbrengsten bereikten 17,2 miljard frank (426,65 miljoen euro), tegen 21,826 miljard frank (541 miljoen euro) in 1998. Het uitzonderlijk nettoresultaat eindigde op 620 miljoen frank, tegenover een verlies van 53,4 miljoen frank in 1998. Het dividend wordt met 9 procent opgetrokken naar 1,41 euro. Sapec zegt dat het lopende boekjaar er op het niveau van de courante resultaten gunstig uitziet. Zwaar verlies voor Envipco(tijd) - Het op Euro.NM genoteerde kunststofrecyclagebedrijf Envipco liet zoals verwacht rode cijfers zien voor het afgelopen boekjaar 1999. Het bedrijf behaalde een nettoverlies van 6,9 miljoen euro. In 1998 bleef het verlies beperkt tot 134.000 euro. De resultaten behelzen wel een speciale voorziening ten belope van O,75 miljoen euro en een verlies van 4,26 miljoen euro, gerelateerd tot de Amerikaanse kunststofactiviteiten. Ook daar is Envipco actief in recyclage van kunststoffen. Een grote klant zei zijn orders op en Envipco kende ook zware technische problemen in de VS. Ook de prijs van gerecycleerde pet daalde sterk, omdat ook maagdelijke pet-korrels goedkoper werden. De omzet van Envipco steeg tot 42,5 miljoen euro, komende van 18,3 miljoen euro.in 98.Beslissing Le Matin uitgesteld(tijd) - De Waalse regering stelde haar beslissing over overheidssteun voor de noodlijdende krant Le Matin met een week uit. Het gewest is bereid met geld voor Le Matin over de brug te komen als de privé-investeerders voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor de Belgische investeerders is dat het geval. De belangrijke buitenlandse partner, de Franse krantenbaas Georges Ghosn, moest nog een bankgarantie indienen. Maar de brief van zijn bank die hij woensdagnacht overmaakte zegt enkel dat hij klant is bij de bank en biedt geen garanties inzake solvabiliteit. De Waalse regering besloot dat dat onvoldoende is en geeft Ghosn een week extra. Buitenreclamegroep JC Decaux gaat naar beursPARIJS (afp) - De Franse groep voor buitenreclame JC Decaux, die ook bij ons operationeel is met onder meer straatmeubilair en baanaffiches, gaat naar de beurs. Over een mogelijk beursgang deden al langer geruchten de ronde, maar nu zei de groep dat er werk van wordt gemaakt. Het bedrijf heeft een Amerikaanse zakenbank opdracht gegeven de beursgang voor te bereiden. JC Decaux wil op de beurs (vermoedelijk de beurs van Parijs) middelen ophalen om zijn expansieplannen te financieren. De beursnotering komt er ook om de personeelsleden nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de groep. Wanneer JC Decaux naar de beurs stapt, is nog niet meegedeeld. Vast staat wel dat de familie Decaux de controle over de groep behoudt. Jen-Claude Decaux, de stichter van het bedrijf, bouwde een imperium uit op basis van een simpel idee. Hij stapte naar Franse gemeenten toe met het voorstel om gratis schuilhuisjes te zetten in ruil voor de toelating reclame te mogen voeren op deze wachthokjes.