Frans-Duits leger als embryo van Europees leger

BRUSSEL (belga/afp) - De Franse president Fran¸ois Mitterrand en de Duitse bodnskanselier Helmut Kohl zouden in een brief aan de Nederlandse premier Ruud Lubbers, de huidige voorzitter van de EG, voorgesteld hebben een Frans- Duits leger te vormen als een soort embryo voor een Europese legermacht. Dat is gisteren in diplomatieke kringen in Brussel vernomen. Het Frans-Duitse leger zou 70.000 tot 100.000 manschappen tellen en in Straatsburg gelegerd zijn. Er bestaat nu al een Frans-Duitse brigade van 5.000 man. Parijs en Bonn zouden hun voornemen vandaag gelijktijdig bekendmaken.