Frans filiaal van P&V in ernstige moeilijkheden

(tijd) - Volgens sommige Franse kranten is het kleine Franse filiaal van de verzekeringsgroep P&V in moeilijkheden. PS Vie, gevestigd in Lille, kan zijn verplichtingen tegenover zijn verzekerden blijkbaar niet nakomen. De levensverzekeraar riskeert een vereffening als de vergunning wordt ingetrokken, een andere mogelijkheid is een overname. Bij P&V, de coöperatieve verzekeraar uit de socialistische familie, was niemand bereikbaar voor commentaar.De moeilijkheden met PS Vie zijn uitgebracht door 'Le Monde' en 'La Tribune'. PS Vie is een levensverzekeraar die al sinds 1993 moeilijkheden ondervindt. De maatschappij beheert een 110 miljoen Franse frank aan premies, zowat 6,6 miljard frank. Volgens de berichten zou er een tekort zijn van 80 miljoen Franse frank, maar anderzijds zou PS Vie over voldoende middelen beschikken om de verzekerden toch uit te betalen.