Frans handelsoverschot groter dan verwacht

PARIJS (reuter) - Frankrijk heeft in december een handelsoverschot geboekt van 13,21 miljard Fr.fr., na een surplus van 6,59 miljard Fr.fr. in november. De invoer daalde van 92,70 miljard Fr.fr. in november naar 89,84 miljard Fr.fr. in december. De uitvoer nam in deze periode toe van 99,29 miljard naar 103 miljard Fr.fr. De stijging was groter dan verwacht. Het kumulatieve surplus op de handelsbalans over heel 1993 bedroeg 87,27 miljard Fr.fr., tegenover een overschot van 31 miljard Fr.fr. in 1992.