Advertentie
Advertentie

Frans parlement keurt pensioenwet goed

PARIJS (reuter) - De Franse kamer keurde gisteren een wet goed die de 14 miljoen Fransen actief in de private sector de mogelijkheid biedt zich te verzekeren via private pensioenfondsen. Dinsdag werd lange tijd gebakkeleid over de nieuwe wet. De senaat moet nu nog over de nieuwe wet stemmen, wat op 30 januari zou gebeuren.Met de nieuwe wet wil de Franse regering de werknemers en ondernemingen de kans geven een ander niveau van pensioenen in te voeren. Private pensioenfonsen werken volgens het principe van kapitalisatie. De deelnemers sparen voor hun eigen pensioen, want hun bijdrage wordt gekapitaliseerd en na hun pensioen uitgekeerd. Het nu bestaande pensioensysteem in Frankrijk werkt volgens distributie, waarbij de bijdragen onmiddellijk worden uitgekeerd aan de gepensioneerden.