Frans vastgoed weegt als lood op put-optie van ASLK

(tijd) - De regering gaat wellicht in 1997 haar participatie van 15 procent in ASLK-Bank en -Verzekeringen ten gelde maken, liefst via een beursgang. Voor die operatie moet FPM haar put op 9,8 procent in ASLK-Bank en -Verzekeringen nog lichten op Fortis. De prijs ligt al sinds 1993 vast, maar in dat contract staan zeer vervelende verplichtingen voor FPM. Sommige bronnen schuiven een hoge nettoprijs van 6,8 miljard frank vooruit, maar dat is duidelijk buiten het Franse vastgoed gerekend. De 'gouden meevaller' zou wel eens een loden tegenvaller kunnen blijken.Bij de verkoop van 49,9 procent in de ASLK-Bank en -Verzekeringen werd meteen ook de verkoopoptie vastgelegd voor de ASLK-Holding, die nu Federale Participatie Maatschappij (FPM) heet. Contractueel ligt die prijs vast op 7,1 miljard frank. Maar tijdens dezelfde verkoopsonderhandelingen werd door Fortis bedongen dat FPM enkele verplichtingen van de bank ten hare laste zou nemen. Daarbij ging het om een aantal zeer wankele dossiers zoals Sabena, Cellulose des Ardennes, het duister dossier van een reeks hypotheken in Duitsland die frauduleus waren toegekend en de miserie van CGER France.