Advertentie
Advertentie

Franse begroting '99 gericht op tewerkstelling

PARIJS (reuters/bloomberg) - De Franse premier Lionel Jospin en zijn minister van Financiën Dominique Strauss-Kahn zijn erin geslaagd de uiteenlopende meningen in de regering over de invullingen van de begroting voor volgend jaar samen te brengen in een ambitieus begrotingsplan. Centraal staat de creatie van werkgelegenheid en het handhaven van de groei. Een verlaging van de loonlasten moet resulteren in extra arbeidsplaatsen.Parijs zal ook de loonlast verlagen om meer werkgelegenheid te creëren. Dit gebeurt voornamelijk door lonen niet meer op te nemen in de grondslag voor de zogenaamde 'taxe professionelle'. De grondslag voor deze lokale belasting bestaat deels uit lonen en deels uit de waarde van de kapitaalgoederen van het bedrijf. Tot eind 2003 zouden lonen evenwel niet meer in rekening gebracht worden bij de berekening van de 'taxe professionelle'.